set50 ดัชนีราคาหุ้นสามัญ 50 อันดับแรกที่มีมูลค่าตลาดสูง

สำหรับใครที่กำลังวางแผนที่จะลงทุนในตลาดหุ้นไทยคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการคำนวนดัชนีราคาหุ้นสามัญ 50 อันดับแรก หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกว่า set50 ซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การคำนวณ set50 เราต้องทราบเกี่ยวกับ SET Index ดัชนีความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยทั้งหมด เนื่องจาก SET Index เป็นดัชนีตัวแรกของ SET ซึ่งรวมถึง SET50 ด้วยเช่นกัน 

SET Index คือ ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยทั้งหมด ซึ่งย่อมาจาก Stock Exchange of Thailand หรือที่นักลงทุนคนไทยเรียกว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วน SET50 คือ ดัชนีราคาหุ้นที่คำนวนโดยหุ้นไทย 50 อันดับแรกที่ผ่านเกณฑ์กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหมายความว่า SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้น 50 อันดับแรกที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นไทย โดย SET50 จะเคลื่อนไหวตามราคาหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม 50 บริษัท โดยทั่วไปแล้ว SET และ SET50 มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของกันและกัน ดังนั้นหุ้นในกลุ่ม SET50 จึงถือเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุด

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้น SET50 มีอะไรบ้าง?

ดัชนีหุ้น SET50 เป็นดัชนีหุ้นที่ใช้แสดงระดับ ราคาหุ้น สามัญ 50 ตัวแรก ซึ่งในการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยดัชนี SET50, ดัชนี SET100 และดัชนี SETHD จะมีการดำเนินการทุกครึ่งปี ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยเริ่มใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายนปีก่อนหน้า ถึง 31 พฤษภาคมของปีที่ทำการคัดเลือก และช่วงเดือนธันวาคม โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธันวาคมปีก่อนหน้า ถึง 30 พฤศจิกายนของปีที่ทำการคัดเลือก โดยการใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรก 

ดังนี้

 • ต้องเป็นหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่เป็นหุ้นที่ถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ไม่เป็นหุ้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • ไม่เป็นหุ้นที่ถูกสั่งพักการซื้อขาย หรือมีแนวโน้มถูกสั่งพักการซื้อขาย (SP) เป็นระยะเวลานาน 
 • เป็นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 200 ลำดับแรก โดยการพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน
 • เป็นหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
 • เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสภาพคล่องตามสภาพปกติของตลาด โดยไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย
 • เป็นหุ้นที่มีจำนวนการซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น ๆ
 • ไม่เป็นหุ้นของบริษัทล้มละลาย หรือบริษัทที่กำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือชำระกิจการ
 • สำหรับการคำนวณดัชนีหุ้น SET50 จะคำนวณหุ้นเข้า – ออก ซึ่งจะส่งผลให้ ราคาหุ้นมักมีการปรับตัวขึ้น/ลง ในระยะสั้น รวมทั้งการปรับพอร์ตของกองทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนกับดัชนี SET50 และใช้วิธีการคำนวณโดยการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด 

  สูตรการคำนวณดัชนีหุ้น SET50

  ปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีหุ้น SET50 ทำกำไรเพิ่มขึ้น

  หลายคนทราบกันดีว่าราคาหุ้นมักมีการปรับตัวขึ้น/ลงตามสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงดัชนีหุ้น SET50 ก็เช่นกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวชี้วัดความเชื่อมั่นในการลงทุน โดยมีทั้งหมด 4 ปัจจัย ดังนี้

 • ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากภาวะเศรษฐกิจดี ก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นดีขึ้น ดัชนี SET และ SET50 มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น แต่ในกรณีภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบด้านลบต่อภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น ทำให้ SET รวมถึง SET50 อาจมีการปรับตัวลดลง
 • เสถียรภาพทางการเมือง ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุน หากประเทศมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็จะทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นที่จะลงทุนกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น
 • การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็น Safe Haven หรือสินทรัพย์ปลอดภัย หากราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะมองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยง จึงต้องย้ายเงินทุนมาลงทุนกับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ ส่งผลให้ตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวลง รวมถึงหุ้นใน SET และ SET50 ด้วย ส่วนหุ้นกลุ่มพลังงาน นำโดย PTT ที่มีบริษัทลูกอย่าง PTTEP ซึ่งราคามักจะวิ่งตามราคาน้ำมันดิบ หากมีปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน หุ้นกลุ่มนี้มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และอาจเป็นผลบวกต่อดัชนี SET และ SET50
 • กระแสเงินจากนักลงทุนที่ไหลเข้า-ออกจากตลาดหุ้น โดยเฉพาะกับนักลงทุนต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยสูง ซึ่งการเข้า-ออกของเงินทุนในตลาดหุ้นไทยแต่ละครั้งจะส่งผลต่อดัชนี SET และ SET50 หากนักลงทุนเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของไทยว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง สามารถทำกำไรได้จะทำให้ตลาดหุ้นไทยได้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น ทำให้ SET50 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น